Tổng Cục thuế cho biết đang tiến hành khảo sát, nắm bắt tình hình kinh doanh của nhà đầu tư trên sàn vàng để đề xuất cách thu thuế hợp lý. Bởi mua bán vàng cũng là mua bán hàng hóa thông thường nên việc thu thuế thu nhập cá nhân từ kinh doanh vàng sẽ dựa trên thu nhập thực tế nhà đầu tư thu được.

Các sàn vàng này lại chưa được quản lý bởi một cơ quan nào. Theo ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), ngày 15-12-2009, các đơn vị đứng ra làm công tác khảo sát, nắm bắt tình hình kinh doanh của nhà đầu tư trên sàn vàng sẽ tổng hợp số liệu và gửi về Vụ Chính sách thuế. Kết quả cụ thể và cách xử lý ra sao vẫn chưa thể quyết định ngay được.

Theo P.H (website ĐCSVN)