DNNN làm việc chính chưa tốt mà đã đầu tư việc phụ
(PL)- Ngày 13-11, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương, tập đoàn, tổng công ty về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, số vốn đầu tư ngoài ngành mà các DNNN đã thoái từ đầu năm đến ngày 12-11 là 4.460 tỉ đồng (trong khi kế hoạch năm 2015 phải thoái là 22.362 tỉ đồng). Như vậy, số vốn còn phải thoái trong hai tháng cuối năm là 16.193 tỉ đồng. Tính đến ngày 20-10, cả nước đã cổ phần hóa 116 DN (trong kế hoạch năm 2015 là 289 DN). Như vậy, trong hai tháng còn lại sẽ còn phải cổ phần hóa 173 DN nữa.

Bộ Tài chính đánh giá quá trình tái cơ cấu DNNN và thoái vốn đầu tư ngoài ngành trong thời gian qua còn chậm so với kế hoạch đề ra. Ngoài nguyên nhân khách quan của thị trường, Bộ Tài chính cho rằng một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa chỉ đạo quyết liệt và tích cực tổ chức triển khai phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng: “DNNN đầu tư ngoài ngành là không sai vì luật cho phép nhưng không hay ở chỗ phải làm tốt nhiệm vụ chính rồi mới làm công việc khác. Trong khi đó có đơn vị làm việc chính chưa tốt mà đã đầu tư việc phụ. Ngoài ra khi đầu tư ra ngoài DN tính toán chưa tốt, lại vào thời điểm bất động sản tăng giá, chứng khoán tăng điểm, ngân hàng hoạt động kém hiệu quả nên có chuyện này chuyện kia”. Phó Thủ tướng đề nghị các DNNN tiếp tục đẩy nhanh thoái vốn ngoài ngành và có lộ trình.

TRÀ PHƯƠNG