Trước đó, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ngân hàng Thế giới đã khảo sát ba đối tượng (cán bộ công chức, người dân, DN) về tham nhũng tại 10 tỉnh, thành và năm bộ, ngành. Có rất nhiều DN từ chối tham gia khảo sát, cung cấp thông tin. Trong đó, DN phía Bắc, đặc biệt là DN ở Hà Nội, ít cởi mở hơn DN phía Nam.

Cả ba đối tượng được khảo sát cho rằng ngành CSGT, quản lý đất đai, hải quan, xây dựng có mức độ tham nhũng phổ biến. Đáng lưu ý là 31%-48% người được khảo sát cho rằng “có cơ hội mà không tham nhũng là dại”!

Để giải quyết vòng luẩn quẩn này, đại diện Ngân hàng Thế giới cho rằng phải công khai minh bạch, đơn giản thủ tục hành chính, chế tài cán bộ, công chức nhũng nhiễu, cộng đồng DN cần xây dựng văn hóa kinh doanh để chống tham nhũng…

QUỲNH NHƯ