Bộ Công Thương vừa phát đi văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về điều hành giá xăng dầu trong nước.

Theo đó, Bộ Công Thương cho phép các doanh nghiệp tăng giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 92 tăng 306 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 285 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 155 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 149 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 43 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:  Xăng RON 92 không cao hơn 17.792 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 17.539 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.950 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 12.547 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5Skhông cao hơn 11.148 đồng/kg.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cho phép các doanh nghiệp chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong khoảng 90-185 đồng/lít.