(PL)- Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành quy định tạm về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt trên sản phẩm dệt may.

Theo đó, sản phẩm dệt may dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi có hàm lượng formaldehyt tối đa là 30 mg/kg. Sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da (quần áo lót, mũ, găng tay, bít tất, khăn tay...) có giới hạn formaldehyt là 75 mg/kg. Sản phẩm dệt may không tiếp xúc trực tiếp với da (áo vét, áo khoác dài, vải bọc đệm...) có giới hạn formaldehyt là 300 mg/kg.

Quy định này không áp dụng cho vải dùng trong công nghiệp xây dựng, vải lót dùng trong công nghiệp sản xuất vỏ xe ôtô và xe máy, vải bạt công nghiệp...

Đặc biệt, hàng dệt may nhập khẩu chỉ được thông quan nếu sản phẩm đáp ứng được quy định nói trên.

Q.NHƯ