(PL)- Thống đốc Ngân hàng nhà nước vừa có công văn hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng thương mại, công ty tài chính cho vay đối với các dự án đầu tư mới có nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế.

Các ngân hàng thương mại, công ty tài chính và khách hàng vay phải phân định cụ thể từng hạng mục (công trình) xây dựng, mua sắm mục đích hoạt động sản xuất - kinh doanh, số vốn đầu tư và số tiền vay. Đối với các khoản vay để thi công, mua sắm các hạng mục xây dựng được thống kê tín dụng vào ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất thì thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo luật định.

Trường hợp không phân định được cụ thể mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, số vốn đầu tư và số tiền vay của từng hạng mục xây dựng thì ngân hàng thương mại, công ty tài chính căn cứ vào quy định để thống kê dư nợ cho vay vào các ngành, lĩnh vực kinh tế phù hợp với các quyết định này. Nếu các khoản dư nợ cho vay được thống kê tín dụng vào các ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất thì thực hiện hỗ trợ lãi suất theo luật định.

N.THỦY