Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ tháng 6-2019 đến nay, các nhà mạng đã cập nhật lại thông tin, khóa hai chiều, thu hồi về kho số hơn 21 triệu SIM kích hoạt sẵn trôi nổi trên thị trường.

Theo yêu cầu của Cục, các hãng Viettel, VNPT, MobiFone đã dừng bán bộ hòa mạng tại các đại lý ủy quyền, dừng quyền đấu nối số thuê bao của đại lý ủy quyền kể từ 1-6. Việc bán SIM, đăng ký thông tin thuê bao chỉ còn được thực hiện tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của từng nhà mạng.

Ngoài giải pháp của các nhà mạng, từ phía quản lý nhà nước, Cục Viễn thông sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác phòng chống SIM rác và đẩy mạnh biện pháp kỹ thuật trong quản lý thông tin thuê bao, ngăn chặn SIM kích hoạt sẵn, mà dân dã vẫn gọi là SIM rác.

Bộ Thông tin và Truyền thông quy trách nhiệm cho doanh nghiệp viễn thông di động nếu để SIM rác tồn tại, và sẽ báo cáo Thủ tướng để xử lý, xem xét không cấp phép triển khai các dịch vụ mới cho nhà mạng vi phạm.

Bộ đang tiếp tục giám sát, kiểm tra việc phát triển thuê bao từ các kênh chuỗi, đại lý lớn của doanh nghiệp viễn thông di động. Đồng thời, thúc đẩy việc chuẩn hoá thông tin thuê bao từ các nguồn dữ liệu có độ chính xác cao như bảo hiểm, y tế, ngân hàng.