Lãi suất tiền gửi bằng lãi suất cho vay
(PLO)- Thông tin này vừa được Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đưa ra nhằm bố trí nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH).

Trước đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có văn bản đề nghị NHCSXH xây dựng chính sách tiết kiệm NƠXH (hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện việc gửi tiền tiết kiệm NƠXH trong thời gian tối thiểu là 12 tháng) để tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình NƠXH và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng NƠXH.

Về phía NHCSXH cũng đồng tình với quan điểm trên và cho rằng gửi tiền tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân là một phần trong nguồn vốn cho vay NƠXH. Do đó, NHCSXH đã phân tích kỹ lưỡng, xây dựng và chọn lựa phương án phù hợp và xin ý kiến các bộ, ngành.

Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, đã đưa ra quyết định: “Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các đối tượng quy định có nhu cầu vay vốn NƠXH bằng lãi suất cho vay NƠXH cho từng thời kỳ”.

Trong khi đó, lãi suất cho vay ưu đãi của NHCSXH đối với các đối tượng quy định vay vốn để mua, thuê, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm. Khoản nợ quá hạn, lãi suất được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Chương trình này có hiệu lực đến hết 31-12-2016, áp dụng cho tất cả khoản vay còn dư nợ trong năm 2016.

Các đối tượng được vay ưu đãi bao gồm: Người thu nhập thấp, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức… Riêng đối với người mua, thuê NƠXH sẽ được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua NƠXH. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

THÙY LINH