Lượng nước phục vụ cho 12 thủy điện Lào Cai hiện chỉ đủ để chạy 23-28% công suất máy

Tính đến ngày 5-12, UBND tỉnh Lào Cai đã cho phép 46 doanh nghiệp đầu tư xây dựng 84 nhà máy thủy điện, với tổng công suất lắp máy khoảng 961 MW, tổng giá trị đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. Hiện tại đã có 26 dự án đang thi công, với tổng công suất lắp máy là 576 MW, trong đó có những nhà máy thủy điện công suất khá lớn như Cốc Ly: 70MW, Ngòi Phát 57MW, Nậm Củm 34 MW...

Đến nay đã có 12 nhà máy hoàn thành, đang phát điện lên lưới với tổng công suất lắp máy 57 MW, gồm: Cốc San Hạ; Ngòi San 1,2; Phú Mậu 1,2,3; Nậm Tha 6; Ngòi Đường 2; Cốc đàm; Suối Chát; Nậm Hô và Thải Giàng Phố. Các nhà máy thủy điện này hiện đang lưu giữ khoảng 1,4 triệu mét khối nước trong các hồ chứa. Các nhà máy còn lại đều đang chậm tiến độ từ 1- 3 năm. Sở Công thương Lào Cai vừa tiến hành rà soát, đánh giá, kiến nghị tỉnh giãn tiến độ hoặc thu hồi một số dự án tiến độ quá chậm để chuyển chủ đầu tư mới.

Sông, lạch ở Lào Cai đang cạn khô

Theo kế hoạch, trong năm 2009, dự kiến có ba nhà máy thủy điện sẽ hoàn thành phát điện lên lưới với tổng công suất 28,5 MW. Trong ba năm tới (đến năm 2012) sẽ có 23 nhà máy thủy điện nữa hoàn thành với tổng công suất lắp máy là 538,5 MW. Khi đó, các hồ chứa cần tích trữ hàng chục triệu mét khối nước để chạy máy.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu có bảo đảm bền vững, an toàn, đủ nước cho các nhà máy thủy điện chạy máy? Bởi ở thời điểm khô hạn như năm nay, 12 nhà máy loại nhỏ cỡ từ 1,4- 10,5 MW chỉ có lượng nước chỉ đủ để chạy được  từ 23%-28% công suất lắp máy.

Theo TUẤN DŨNG (NDĐT)