Báo cáo tài chính quý 2-2020 của Công ty cổ phần xây dựng Coteccons cho thấy, doanh thu đạt gần 4.000 tỉ đồng. Con số này dù thấp hơn cùng kỳ năm trước là 5.700 tỉ đồng, nhưng lãi ròng lại tăng mạnh so với cùng kỳ khi đạt hơn 158 tỉ đồng.
Điều này đã giúp lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Coteccons đạt lợi nhuận sau thuế là 281 tỉ đồng.
Việc lãi ròng quý 2-2020 tăng trưởng nhờ vào việc Coteccons tối ưu hóa được các chi phí, đồng thời giá vốn hàng hóa được quản lý tốt nên giúp doanh thu thuần tăng, qua đó đẩy biên lợi nhuận tốt hơn.
Hiện các khoản nợ nửa đầu năm 2020 cũng giảm mạnh so với cuối năm 2019. Theo đó, lũy kế nửa đầu năm 2020, nợ ngắn hạn của Coteccons chỉ còn 6.527 tỉ đồng, giảm so với cuối năm 2019 là 7.710 tỉ. 
Một điều đáng chú ý, nợ dài hạn giảm rất mạnh so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, nợ dài hạn chỉ còn 6.892 tỉ đồng, trong khi đó cuối năm 2019, khoản nợ này lên đến con số 19.000 tỉ đồng.
Sau khi những xung đột gay gắt giữa các cổ đông lớn và ban điều hành được hóa giải trong kỳ đại hội cổ đông thường niên vào cuối tháng 6-2020, cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt thì trong gần một tháng qua, giá cổ phiếu của Coteccons tăng gần 33% giá trị.

Nhà thầu lớn nhất Việt Nam làm ăn ra sao giữa dịch COVID-19?  - ảnh 1
Một trong những đại công trường đang được Coteccons xây dựng