Ông Vũ Nhữ Thăng sinh năm 1973, được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực tài chính, luật học, là tiến sĩ khoa học, nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ này, ông Thăng giữ chức vụ vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định sự cần thiết duy trì mô hình Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, cùng với hệ thống các cơ quan giám sát chuyên ngành khác trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, chứng khoán và ngân hàng của Việt Nam hiện nay.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho ông Vũ Nhữ Thăng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị ông Thăng cùng tập thể lãnh đạo ủy ban bám sát các nhiệm vụ được giao là điều phối các hoạt động giám sát chuyên ngành, giám sát thị trường tài chính, ngân hàng và đặc biệt là cảnh báo các rủi ro của nền tài chính quốc gia, khuyến nghị cho Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ để xử lý.

“Không được để Thủ tướng và Chính phủ bị động, bất ngờ với các rủi ro tài chính” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình và có bản lĩnh để phát hiện, báo cáo và đưa ra khuyến nghị cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề bất thường của nền tài chính, tiền tệ.

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia còn có hai phó chủ tịch khác là ông Nguyễn Văn Khách và ông Hà Huy Tuấn. Trước đó, ông Trương Văn Phước, Quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đã nghỉ hưu theo chế độ.