(PL)- Ngày 29-4 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng VietinBank, các cổ đông đã thống nhất thông qua biên bản cuộc họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng Giám đốc VietinBank, người đại diện 40% phần vốn của Nhà nước, đã được bầu làm chủ tịch HĐQT thay ông Phạm Huy Hùng. Ông Phạm Huy Hùng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 29-4. Tại đại hội, ngân hàng này cho biết chỉ tiêu cơ bản của năm 2014 là nâng tổng tài sản 640.000 tỉ đồng, tăng 11%; lợi nhuận trước thuế 7.280 tỉ đồng; tỉ lệ cổ tức 10% và tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.

Y.TRANG