Trước đó, Chi cục QLTT phát hiện doanh nghiệp này lấy 4.000 lít xăng A83 trộn với 6.000 lít xăng A92 rồi bán ra thị trường theo giá A92. Kết quả thử nghiệm mẫu xăng này chỉ số octan (Ron) chỉ có 84,4.

Ngoài ra, Chi cục QLTT tỉnh Tiền Giang còn phát hiện Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức (huyện Châu Thành) bán xăng A83 kém chất lượng. Vào thời điểm kiểm tra, công ty có 531.000 lít xăng chất lượng kém.

H.ANH