(PL)- Đó là con số được Kho bạc Nhà nước (KBNN) báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác sáu tháng đầu năm 2010 được tổ chức hôm 14-7.

 Cụ thể, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN cho biết đã phát hiện 19.000 khoản chi của 7.655 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định. Đồng thời, KBNN đã từ chối thanh toán 108 tỉ đồng chi sai chế độ. Trong đó, đáng lưu ý là qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, KBNN các cấp đã từ chối thanh toán các khoản chi không hợp pháp, hợp lệ, tiết kiệm cho NSNN gần 15 tỉ đồng.

KBNN cho biết từ nay tới cuối năm sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, kiểm soát chi NSNN đảm bảo vừa chặt chẽ đúng quy định, vừa thông thoáng. Đặc biệt đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị KBNN sẽ chủ động tham mưu, hướng dẫn các đơn vị về hồ sơ, thủ tục và cơ chế tạm ứng, thanh toán về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

L.THANH