Sẽ 'bơm' hơn 20.000 tỉ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội
(PLO)- Khoản tiền này nhằm để cấp vốn điều lệ còn chưa bố trí được cho Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) trong các năm 2013, 2015 và 2016, tăng vốn điều lệ cho các năm tiếp theo và cấp bù các khoản chênh lệch lãi suất...

Theo dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 của Bộ KH&ĐT, Chính phủ dự kiến sẽ bố trí hơn 20.800 tỉ đồng cho NHCSXH.

Khoản tiền này nhằm để cấp vốn điều lệ còn chưa bố trí được cho NHCSXH trong các năm 2013, 2015 và 2016, tăng vốn điều lệ cho các năm tiếp theo và cấp bù các khoản chênh lệch lãi suất và chi phí quản lý để đảm bảo tiếp tục duy trì mức lãi suất cho vay ưu đãi dành cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong năm năm tới.

Tính đến 31-12-2016, vốn điều lệ của NHCSXH đạt gần 10.700 tỉ đồng. Tổng nguồn vốn đạt 162.380 tỉ đồng, trong đó chủ yếu là nguồn vốn huy động và vay lãi suất thị trường, vốn ngân sách trung ương cấp chỉ chiếm 17,1%.

Gần 15 năm qua, NHCSXH đã đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo. Năm 2016, NHCSXH đã đạt tổng dư nợ trên 157.000 tỉ đồng với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Chất lượng tín dụng cũng không ngừng được cải thiện, nợ quá hạn, nợ khoanh của NHCSXH chỉ chiếm 0,75% tổng dư nợ.

Với kế hoạch tăng trưởng tín dụng khoảng 8%/năm để đảm bảo được nguồn vốn và chất lượng phục vụ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách, NHCSXH triển khai tập trung làm tốt công tác nguồn vốn; tập trung khai thác nguồn vốn tại kênh điểm giao dịch xã, tạo ra kênh huy động vốn mới gắn với hoạt động của NHCSXH tại địa bàn cấp xã...

Kế hoạch cấp thêm vốn điều lệ cho NHCSXH từ ngân sách là việc làm cần thiết và là tin vui đối với các hộ nghèo, hộ chính sách trên cả nước. Trong những năm tới, nguồn vốn gia tăng sẽ được NHCSXH ưu tiên cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; các vùng có tỉ lệ hộ nghèo cao, khó khăn; vùng có thiệt hại về thiên tai.

Trong năm 2016 đã có trên 2.297 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH.

T.L