Được sự chấp thuận của NHNN Việt Nam, ngày 20-9-2017, Vietcombank đã công bố quyết định thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt Vietcombank (VCBC).

VCBC là đơn vị sự nghiệp trực thuộc trụ sở chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB), hạch toán phụ thuộc và có con dấu riêng; được mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sở giao dịch NHNN để thực hiện nghiệp vụ nộp, rút tiền mặt và một số nghiệp vụ chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định của Vietcombank và quy định của pháp luật.

VCBC có cơ cấu tổ chức như sau: Ban giám đốc gồm một giám đốc, hai phó giám đốc. Bên cạnh đó là ba phòng chức năng gồm: Phòng Xử lý tiền mặt; phòng Hành chính quản trị và Giao nhận; phòng Kế toán và Dịch vụ khách hàng.

Với chức năng là đơn vị đầu mối của Vietcombank, VCBC thực hiện giao dịch tiền mặt VND với NHNN, chi nhánh, khách hàng và thực hiện xuất nhập khẩu tiền mặt ngoại tệ với ngân hàng, tổ chức tài chính nước ngoài theo quy định của Vietcombank; thực hiện giao nhận, bảo quản, kiểm đếm, phân loại, đóng bó, vận chuyển tiền mặt trong giao dịch nội bộ Vietcombank; tiếp quỹ, kiểm quỹ cho hệ thống ATM theo quy định về quản lý ngân quỹ hiện hành của Vietcombank.

Lãnh đạo Vietcombank cũng đã trao các quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn, Trưởng ban Thi đua trụ sở chính Vietcombank, giữ chức vụ giám đốc Trung tâm xử lý tiền mặt Vietcombank.

Đồng thời bổ nhiệm bà Lê Thu Hà, Trưởng phòng Ngân quỹ Chi nhánh Vietcombank Sở giao dịch, giữ chức vụ phó giám đốc VCBC và ông Đào Song Mai, Phó Trưởng phòng Ngân quỹ Chi nhánh Vietcombank Sở giao dịch, giữ chức vụ phó giám đốc VCB.