Kon Tum phát triển sâm Ngọc Linh thành sản phẩm du lịch tỉnh nhà

Kon Tum phát triển sâm Ngọc Linh thành sản phẩm du lịch tỉnh nhà

(PLO) Thương hiệu sâm Ngọc Linh đến nay đã vượt ra khỏi Kon Tum, trở thành "quốc bảo". Và tỉnh Tây Nguyên này đang muốn sâm Ngọc Linh cũng như các sản phẩm đặc hữu của mình trở thành một phần giá trị thúc đẩy du lịch địa phương phát triển.