Kỳ họp Quốc hội 11 sẽ kiện toàn chức danh lãnh đạo bộ, ngành

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều muộn 2-3, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước.

Trả lời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Đại hội XIII của Đảng đã thành công rực rỡ. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất từng bước tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Đảng. 

Theo ông Dũng, nếu không có gì thay đổi thì từ 24-3 đến 7-4, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV sẽ bắt đầu. 

“Trong chương trình nghị sự, ngoài các chương trình khác có vấn đề kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước. Việc kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước sau Đại hội XIII là việc thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật” - Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Ông Mai Tiến Dũng cũng cho hay Bộ Chính trị giao Ban Cán sự đảng Chính phủ xây dựng phương án, giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan mà ở đó các lãnh đạo không tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII hoặc tái cử nhưng thay đổi vị trí công tác.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc lại tại kỳ họp thứ 11 khóa XIV có kiện toàn các chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. 

“Như vậy, chỉ bàn tính đến chỗ nào khuyết, chỗ nào thay đổi. Trách nhiệm của Ban Cán sự đảng Chính phủ là giới thiệu, còn quyết định là thẩm quyền của Bộ Chính trị” - ông Dũng nói.

Cũng liên quan đến công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, chức danh Bộ trưởng là do thẩm quyền Bộ Chính trị quyết định. Sau đó, Thủ tướng sẽ giới thiệu đề nghị Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm. Còn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật đã quy định rất rõ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Sở TN&MT TP.HCM thông tin về việc cấp sổ hồng

Sở TN&MT TP.HCM thông tin về việc cấp sổ hồng

(PLO)- Theo Sở TN&MT TP.HCM, việc giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án chung cư vẫn được Sở và văn phòng đăng ký đất đai giải quyết trên cơ sở hồ sơ nộp vào của chủ đầu tư thực hiện dự án theo thẩm quyền.