Đồng Nai tạm dừng việc tách thửa

Đồng Nai tạm dừng việc tách thửa

(PLO)- Ngoài việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu xử lý vi phạm phân lô bán nền đất nông nghiệp, lâm nghiệp và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.