Làm sao để không kháng cáo quá hạn?

Sau 20 ngày kể từ khi tòa tuyên án, tôi mới nhận được bản án. Thế nhưng khi tôi nộp đơn kháng cáo thì không được tòa chấp nhận vì lý do thời hạn kháng cáo đã hết. Tôi làm đơn xin kháng cáo quá hạn cũng không được chấp nhận. Hiện tôi đang theo một vụ kiện khác, để quá hạn kháng cáo như lần trước, nếu thua kiện mà tòa chưa ra bản án thì tôi phải kháng cáo như thế nào?

Bạn đọc Ngô H. (Bình Dương)

Luật sư Cao Ngọc Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015: Trong trường hợp bạn có mặt tại phiên tòa thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, nếu thấy nội dung bản án sơ thẩm không khách quan thì bạn phải kháng cáo.

Sau bảy ngày kể từ ngày tuyên án, bạn có thể liên hệ với tòa, yêu cầu cung cấp bản án bằng văn bản. Nếu tòa chưa cung cấp được mà bạn không nắm được hết nội dung bản án thì bạn có thể kháng cáo toàn bộ nội dung bản án trước 15 ngày kể từ ngày tòa tuyên.

Sau đó, khi đã nhận được bản án, nếu thấy phần nội dung nào của bản án hợp lý, khách quan thì bạn rút kháng cáo một phần đối với bản án này; nếu nội dung nào của bản án không khách quan thì bạn giữ kháng cáo đối với phần đó. Với cách này, bạn sẽ tránh được tình trạng kháng cáo quá thời hạn quy định mà không phải đợi chờ bản án, đảm bảo được quyền lợi của bạn.