Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM sẽ trực tiếp giám sát những dự án trọng điểm nào?

(PLO)- 13 tổ công tác của Thành ủy TP.HCM sẽ trực tiếp giám sát, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ cũng như việc giải ngân vốn đầu tư công tại 38 công trình, dự án trọng điểm của TP.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm