Lập đoàn kiểm tra việc duyệt bản vẽ tại quận, huyện

Đoàn kiểm tra gồm 15 người do Sở TN&MT làm trưởng đoàn cùng thành viên là đại diện các sở, ngành liên quan. Đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác kiểm tra các loại bản vẽ phục vụ công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai TP, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện và Phòng TN&MT các quận 1, 2, 3, 7, 8, 12, Bình Tân và huyện Hóc Môn.

Trước đó, tháng 11-2016, TP có công văn về việc bản vẽ/sơ đồ nhà, đất bị trả để bổ sung nhiều lần và chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, khảo sát thực tế việc tiếp nhận giải quyết các loại hồ sơ có thành phần là bản vẽ/sơ đồ nhà, đất.