Lập nơi riêng cho người bán hàng rong ở TP.HCM?

Theo Sở GTVT, tình hình quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn còn tồn tại nhiều bất cập. Nạn buôn bán lấn chiếm vẫn diễn ra phức tạp, là nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Vì vậy, dự thảo chỉ thị giao Ban ATGT TP thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè và theo dõi các khu vực lấn chiếm để làm cơ sở báo cáo UBND TP khen thưởng hoặc kiểm điểm đơn vị và các cán bộ, viên chức liên quan. “Sở Nội vụ kịp thời khen thưởng và xử lý nghiêm cán bộ, công chức và đội ngũ thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự lòng đường, vỉa hè” - dự thảo nêu.

Đối với người vi phạm, dự thảo giao Công an TP nghiên cứu đề xuất quy định về bổ sung một số hình thức xử lý vi phạm về dừng, đỗ xe như cẩu xe, khóa bánh xe, tháo biển số... Ngoài ra, Sở KH&ĐT được giao rà soát điều kiện đăng ký kinh doanh để đề xuất quy định về cấp giấy phép đăng ký kinh doanh gắn với điều kiện về chỗ đậu xe, không để ảnh hưởng đến giao thông công cộng. Các trường hợp vi phạm mà không khắc phục thì đề xuất UBND TP xem xét rút giấy phép kinh doanh.

Theo dự thảo, Sở GTVT phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý việc sử dụng lòng đường để đậu ô tô thu phí, đề xuất mức thu phí và các biện pháp chế tài đối với các trường hợp vi phạm.

Dự thảo chỉ thị cũng nêu một nhiệm vụ mới cho các quận, huyện. Cụ thể, các địa phương được giao rà soát, xem xét một số khu đất do Nhà nước quản lý để bố trí, sắp xếp những người dân buôn bán nhằm quản lý, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, buôn bán góp phần giải tỏa triệt để tình trạng tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. “Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng việc sử dụng vỉa hè, xây dựng đề án quy hoạch các khu vực được phép kinh doanh buôn bán mặt tiền đường nhằm từng bước lập lại trật tự và mỹ quan đô thị” - dự thảo đề cập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm