Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên dòng Bến Hải

Đây là hoạt động truyền thống của tỉnh được tổ chức hằng năm, tôn vinh những chiến công và hy sinh của nhân dân hai miền Nam - Bắc trong công cuộc thống nhất đất nước.

Trong suốt chiều dài cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lá cờ Hiền Lương được coi là biểu tượng của niềm tin và sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Lá cờ rộng 108 m2 này trong lịch sử gắn liền với tên của mẹ Nguyễn Thị Diệm. Mẹ Diệm là người hằng đêm vá cờ khi cờ này bị bom xé rách để buổi sáng người dân bên kia giới tuyến vẫn được cờ Tổ quốc tung bay.

THẾ HẢI

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.