Lịch tư vấn pháp luật (Từ 18/3 đến 23/3/2013)

*Lịch tư vấn pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM

Thứ Hai, 18-3:

 Sáng: Các luật sư  

 • MAI TRUNG TÍN (dân sự, nhà đất, kinh tế),
 • TRẦN HẢI ĐỨC (dân sự, hình sự, xuất nhập cảnh).

 Chiều: Các luật sư  

 • PHẠM TRẦN LAM (dân sự, hình sự, lao động),
 • PHẠM MINH TÂM (dân sự, hình sự, nhà đất, hôn nhân gia đình).

Thứ Ba, 19-3:

 •  Sáng: Các luật sư LÊ VĂN PHIẾN (nhà đất, dân sự, hình sự),
 • TRẦN VÂN LINH (dân sự, hình sự).

Thứ Tư, 20-3:

 Sáng: Các luật sư

 • PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động),
 • NGUYỄN VIỆT VƯƠNG (dân sự, nhà đất, kinh tế).

Thứ Năm, 21-3: 

 Sáng: Các luật sư

 • HOÀNG TIẾN LƯU (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất),
 • NGUYỄN THANH VIỆT (hình sự, dân sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Sáu, 22-3:

 Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN BẢO TRÂM (dân sự, hình sự, tố tụng, kinh tế),
 • TRẦN ĐỨC THÔNG (dân sự, hình sự).

     Thứ Bảy, 23-3:

 Sáng: Luật sư

 • PHẠM VĂN MINH (lao động, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài),
 • Ông LÝ THANH LONG, Phó chánh Thanh tra Sở Xây dựng (giải đáp về đất đai). 

* Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.                                                                                     

Thứ Hai, 18-3:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN THỊ NHƯ TRANG, các luật sư ĐẶNG ĐỨC TRÍ, HOÀNG TIẾN LƯU.

Chiều: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư NGUYỄN THẠCH THẢO, NGÔ VIẾT QUỐC THANH.

Thứ Ba, 19-3:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư HUỲNH KHẮC THUẬN, CHUNG NGỌC BÌNH.

Chiều: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư TRẦN VÂN LINH, TRẦN GIÁNG HƯƠNG.

Thứ Tư, 20-3:

Sáng: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư VŨ QUANG ĐỨC, PHẠM VĂN LẠC.

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư BÙI QUANG LIÊM, NGUYỄN KHẮC HIẾU.

Thứ Năm, 21-3:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư HOÀNG CÔNG KHANH, NGUYỄN HUYỀN BÍCH.

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN THỊ NHƯ TRANG, các luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, TÔ NGỌC MINH TUẤN.

Thứ Sáu, 22-3:

Sáng: Giám đốc - Trợ giúp viên NGUYỄN MINH CHÁNH (Tiếp dân - Tư vấn), các luật sư NGUYỄN VĂN QUÝ, HUỲNH ĐỨC HỮU.

Chiều: Phó Giám đốc - Trợ giúp viên LÊ MINH PHÚC, các luật sư PHẠM TRẦN LAM, NGUYỄN THỊ ÁNH HƯƠNG.