Lịch tư vấn pháp luật (Từ 28-9 đến 2-11-2013)

 

Thứ Hai, 28-10:

  Sáng: Các luật sư 

 • PHẠM THỊ NGỌT (dân sự, hình sự),
 • PHAN THANH HUÂN (hình sự, dân sự, kinh tế).

  Chiều: Các luật sư

 • NGÔ THỊ NGỌC THU (xuất nhập cảnh, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài),
 • NGUYỄN MINH LUẬN (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Ba, 29-10:

  Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN VĂN HÙNG (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế),
 • TRẦN HẢI ĐỨC (dân sự, hình sự, xuất nhập cảnh).

Thứ Tư, 30-10:

  Sáng: Các luật sư

 • BÙI QUANG LIÊM (dân sự, hình sự),
 • VƯƠNG THỊ HẸN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Năm, 31-10: 

  Sáng: Các luật sư

 • DƯƠNG VĂN GIÀU (nhà đất, hình sự),
 • NGUYỄN THANH VIỆT (hình sự, dân sự, kinh tế, nhà đất).

Thứ Sáu, 1-11:

  Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN BẢO TRÂM (dân sự, hình sự, tố tụng, kinh tế),
 • NGÔ MINH TRỰC (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Bảy, 2-11:

  Sáng: Luật sư

 • CAO NGỌC SƠN (dân sự, hình sự, nhà đất),
 • NGUYỄN HOÀI BẢO ( dân sự, hình sự, kinh tế).