Thứ Hai, 7-12:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN THANH MINH (dân sự, nhà đất, khiếu nại tố cáo),
 • HOÀNG THỊ MỸ ĐỨC (dân sự, hôn nhân gia đình),
 • PHAN THANH HUÂN (hình sự, dân sự, kinh tế).

Chiều: Các luật sư

 • TRẦN MINH SAN (nhà đất, dân sự, kinh tế),
 • PHẠM MINH TÂM (hình sự, dân sự, nhà đất, hôn nhân gia đình).

Thứ Tư, 9-12:

Sáng: Các luật sư

 • ĐẶNG ANH TUẤN (hình sự, hành chính, nhà đất, kinh tế),
 • NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG (hình sự, nhà đất, hành chính, kinh tế),
 • TRẦN HẢI ĐỨC (dân sự, hình sự, xuất nhập cảnh).

Chiều: Các luật sư

 • NGÔ THỊ NGỌC THU (xuất nhập cảnh, hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài),
 • NGUYỄN HOÀI BẢO (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Sáu, 11-12:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN BẢO TRÂM (dân sự, hình sự, kinh tế, nhà đất),
 • NGUYỄN MINH LUẬN (dân sự, kinh tế, hình sự),
 • NGÔ MINH TRỰC (dân sự, hình sự, kinh tế).

Thứ Bảy, 12-12:

Sáng: Luật sư

 • TRƯƠNG THỊ HÒA (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế), ông
 • NGUYỄN ĐÌNH DŨNG – chuyên viên Sở Xây dựng TP.HCM, ông
 • HUỲNH TẤN ĐẠT – Phó Phòng Hộ tịch-Quốc tịch-Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM.

TP. ĐÀ NẴNG (Sáng 12-12):

Các luật sư

 • VÕ VĂN THIẾT,
 • TRẦN XUÂN VINH.

Văn phòng Trợ giúp pháp lý báo Pháp Luật TP.HCM