Lịch tư vấn pháp luật (Từ 9-11 đến 14-11-2015)
 Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30. Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM.

Thứ Hai, 9-11-2015:

Sáng: Luật sư 

  • DƯƠNG VĂN GIÀU (nhà đất, hình sự).

Chiều: Luật sư 

  • ĐINH VĂN LƯƠNG (tố tụng dân sự, nhà đất).

Thứ Ba, 10-11-2015:

Sáng: Luật sư 

  • TRỊNH CÔNG MINH (dân sự, nhà đất, Luật Doanh nghiệp, hôn nhân gia đình).

Thứ Tư, 11-11-2015:

Sáng: Các luật sư 

  • NGUYỄN VIỆT VƯƠNG (dân sự, nhà đất, kinh tế),
  • NGUYỄN HUYỀN BÍCH (dân sự, hình sự).

Thứ Năm, 12-11-2015:

Sáng: Luật sư 

  • VƯƠNG THỊ HẸN (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Sáu, 13-11-2015:

Sáng: Luật sư 

  • MAI TRUNG TÍN (dân sự, nhà đất, kinh tế).

Thứ Bảy, 14-11-2015:

Sáng: Luật sư 

  • TRƯƠNG THỊ HÒA (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế), 
  • Luật gia HUỲNH TẤN ĐẠT (dân sự, hôn nhân gia đình, hộ tịch có yếu tố nước ngoài).