Lịch tư vấn pháp luật của báo Pháp Luật TP.HCM

Thứ Hai, 1-4:

Sáng: Các luật sư

 • NGUYỄN VĂN HÙNG (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế),
 • PHẠM THỊ NGỌT (dân sự, hình sự).

  Chiều: Các luật sư

 • CHÂU XI (dân sự, hình sự),
 • PHẠM CAO THÁI (dân sự, hình sự, nhà đất, hôn nhân gia đình).

Thứ Ba, 2-4:

  Sáng: Các luật sư

 • TRẦN VĂN VIỆT (dân sự, hình sự, hôn nhân gia đình),
 • LÊ VĂN HOAN (dân sự, hình sự, đất đai).

Thứ Tư, 3-4:

  Sáng: Các luật sư

 • PHẠM QUỐC HƯNG (dân sự, hình sự, lao động),
 • NGUYỄN THẾ THÔNG (nhà đất, kinh tế, lao động)

Thứ Năm, 4-4: 

  Sáng: Các luật sư

 • LÊ DŨNG (dân sự, hình sự),
 • ĐOÀN THỊ NGỌC LINH (dân sự, hôn nhân gia đình).

Thứ Sáu, 5-4:

  Sáng: Các luật 

 • ĐẶNG NGỌC CHÂU (nhà đấn ,dân sự, kinh tế),
 • LÊ NHẬT QUANG (dân sự, lao động, Luật doanh nghiệp).

     Thứ Bảy, 6-4:

  Sáng: Luật sư

 • TRƯƠNG THỊ HÒA (nhà đất, dân sự, hình sự, kinh tế),
 • Luật gia HUỲNH TẤN ĐẠT (dân sự, hôn nhân gia đình, hộ tịch có yếu tố nước ngoài).

* Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

Địa điểm: 470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.

                                                                                     

Thứ Hai, 1-4:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN THỊ NHƯ TRANG, các luật sư CAO SỸ NGHỊ, HOÀNG TIẾN LƯU.

Chiều: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư NGUYỄN THẠCH THẢO, LÂM QUỐC VIỆT.

Thứ Ba, 2-4:

Sáng: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư HUỲNH KHẮC THUẬN, NGUYỄN VĂN SÁNG.

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN THỊ NHƯ TRANG, các luật sư TRẦN VÂN LINH, NGUYỄN MINH TRÍ.

Thứ Tư, 3-4:

Sáng: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư VŨ QUANG ĐỨC, PHẠM VĂN LẠC.

Chiều: Trợ giúp viên BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG, các luật sư BÙI QUANG LIÊM, NGUYỄN KHẮC HIẾU.

Thứ Năm, 04-4:

Sáng: Trợ giúp viên BÙI THỊ CÔNG NƯƠNG, các luật sư HOÀNG CÔNG KHANH, NGUYỄN THANH VÂN.

Chiều: Trợ giúp viên TRẦN MINH HUỆ, các luật sư ĐÀO THỊ BÍCH LIÊN, NGÔ ĐỒNG HÙNG.

Thứ Sáu, 5-4:

Sáng: Phó Giám đốc - Trợ giúp viên LÊ MINH PHÚC (Tiếp dân - Tư vấn), các luật sư NGUYỄN VĂN QUÝ, LÊ HUYỀN ĐỨC.

Chiều: Trợ giúp viên ĐINH THỊ YẾN NGỌC, các luật sư PHẠM TRẦN LAM, PHẠM ĐỨC TRỌNG.