Từ khóa:

#Luật Tổ chức Quốc hội
Tìm thấy 7 kết quả
Tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên 40%

Tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên 40%

(PL)- Chiều 19-6, Quốc hội (QH) đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH với 422/451 đại biểu (ĐB) QH tham gia biểu quyết tán thành, 19 ĐB không tán thành, 10 ĐB không biểu quyết.