Đề xuất dành 5% ghế Quốc hội cho chuyên gia, nhà khoa học

Tổng thư ký Quốc hội (QH) vừa có thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ QH tại phiên họp thứ 42, về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức QH.

Theo đó, cơ quan này giao Thường trực Ủy ban Pháp luật và ban soạn thảo khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ QH để chỉnh lý dự luật. Trong đó, tiếp tục nêu hai phương án về tỉ lệ đại biểu (ĐB) QH để thảo luận, xin ý kiến.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ QH.

Cụ thể, phương án 1, quy định tỉ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất 40% tổng số ĐBQH. Trong đó, nghiên cứu cơ chế dành tỉ lệ nhất định (khoảng 5%) cho các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý gần đến tuổi nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu nhưng đủ điều kiện về sức khỏe, có kinh nghiệm, năng lực công tác, trí tuệ và uy tín tham gia làm ĐBQH hoạt động chuyên trách mà không giữ chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan của QH.

Phương án 2, giữ quy định tỉ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 35% tổng số ĐBQH như trong Luật Tổ chức QH hiện hành.

Canh đó, Ủy ban Thường vụ QH cũng yêu cầu Thường trực Ủy ban Pháp luật và ban soạn thảo tiếp tục xác định đoàn ĐBQH là hình thức tổ chức của các ĐBQH, được bầu ở địa phương để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các ĐBQH thực hiện nhiệm vụ ĐB.

Đoàn ĐBQH không phải là cơ quan của QH. Kinh phí bảo đảm cho hoạt động của ĐBQH và đoàn ĐBQH do ngân sách trung ương bảo đảm; ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động cho bộ máy giúp việc của đoàn ĐBQH.

Để có cơ sở quy định về bộ máy giúp việc cho đoàn ĐBQH trong dự thảo luật, Chính phủ được đề nghị khẩn trương hoàn thành tổng kết việc thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh, thành một văn phòng chung.

"Trong đó, cần thể hiện rõ quan điểm của Chính phủ về phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy giúp việc của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh, báo cáo Ủy ban Thường vụ QH” - thông báo kết luận nêu rõ.

Về đề xuất chuyển các ban thuộc Ủy ban Thường vụ QH thành cơ quan chuyên môn thuộc QH, Ủy ban Thường vụ QH đánh giá đây là nội dung rất quan trọng, qua thảo luận trong ủy ban Thường vụ QH còn có ý kiến khác nhau.

Nhiều ý kiến phát biểu tán thành việc chuyển Ban Công tác ĐB và Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn thuộc QH. Tuy nhiên, cũng có ý kiến còn băn khoăn về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chuyển Ban công tác ĐB và Ban Dân nguyện thành các cơ quan chuyên môn thuộc QH.

“Vì vậy, đề nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và quy định của Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH. Đảng đoàn QH sẽ bố trí một phiên họp riêng để thảo luận kỹ hơn các đề án về bộ máy giúp việc của QH và các vấn đề liên quan nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định…” - Ủy ban Thường vụ QH cho hay.

2 phương án cơ cấu tổ chức Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Quốc hội

Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc và Ủy ban QH, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị tiếp tục nêu hai phương án để thảo luận, xin ý kiến.

Cụ thể, phương án 1, giữ như quy định hiện hành. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của QH gồm chủ tịch/chủ nhiệm, phó chủ tịch/phó chủ nhiệm, ủy viên Thường trực, ủy viên chuyên trách và các ủy viên khác nhưng mở rộng cơ cấu của Thường trực Hội đồng, thường trực ủy ban gồm chủ tịch/chủ nhiệm, phó chủ tịch/phó chủ nhiệm, ủy viên thường trực và ủy viên chuyên trách.

Phương án 2, quy định Hội đồng Dân tộc, ủy ban của QH gồm chủ tịch/chủ nhiệm, phó chủ tịch/phó chủ nhiệm và các ủy viên; còn việc xác định bộ phận thường trực hội đồng, thường trực ủy ban để hoạt động chuyên trách, thường xuyên tại hội đồng, ủy ban sẽ do Ủy ban Thường vụ QH quy định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm