Lùm xùm nhân sự bia Sài Gòn: Bộ Công thương nói gì?

Sáng 3-5, Bộ Công Thương đã có thông tin chính thức về phương án nhân sự Tổng giám đốc Sabeco.

Theo đó, Bộ này cho biết, căn cứ đề nghị của Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco, tháng 8-2016, Bộ Công Thương đã có ý kiến đề nghị Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco báo cáo Đảng uỷ, Hội đồng quản trị Sabeco xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Sabeco.

Cụ thể, HĐQT tạm thời giao ông Lê Hồng Xanh, Đại diện vốn Nhà nước, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Sabeco thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc Sabeco và phụ trách Ban điều hành Sabeco cho đến khi có nhân sự mới giữ chức vụ Tổng giám đốc Sabeco; Xem xét nguồn nhân sự để báo cáo Bộ Công Thương phương án nhân sự trước khi thực hiện quy trình kiện toàn chức vụ Tổng giám đốc Sabeco theo đúng quy định.

Công văn của Bộ Công Thương gửi Sabeco.

Theo Bộ Công Thương, trong thời gian qua, chức danh Tổng giám đốc và một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Sabeco chưa được kiện toàn; do đó, Bộ Công Thương đã yêu cầu với Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco báo cáo Hội đồng quản trị Sabeco sớm có phương án kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Sabeco theo quy định.

Tháng 3-2017, Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về phương án kiện toàn nhân sự, trong đó nhân sự giữ chức danh Tổng giám đốc đề nghị bổ nhiệm từ nguồn tại chỗ, trong quy hoạch của Sabeco.

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco, Bộ Công Thương đã có ý kiến đồng ý về chủ trương trên của Sabeco.

Căn cứ đề xuất của Bộ phận đại diện Nhà nước tại Sabeco, xét phẩm chất, năng lực và quá trình công tác của cán bộ, để sớm kiện toàn chức danh Tổng giám đốc Sabeco, Bộ Công Thương đã xem xét và có ý kiến nhất trí với đề nghị của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco về việc đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam, Đại diện vốn Nhà nước, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Sabeco giữ chức Tổng giám đốc Sabeco;

Đồng thời đề nghị Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco có ý kiến với Hội đồng quản trị Sabeco tiếp tục triển khai thực hiện ngay các thủ tục theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Sabeco.

Tờ trình của Sabeco về phương án nhân sự Tổng giám đốc.

Theo báo cáo của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco, hiện tại Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Sabeco đã có ý kiến với Hội đồng quản trị Sabeco và thực hiện các bước để sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo Sabeco.

Sau khi chức danh Tổng giám đốc Sabeco được kiện toàn, ông Lê Hồng Xanh sẽ thôi thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc, thôi phụ trách Ban điều hành Sabeco và tiếp tục đảm nhận chức vụ Đại diện vốn nhà nước, Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Sabeco cho đến khi nghỉ hưu (Bộ Công Thương đã có thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với ông Lê Hồng Xanh 1-7-2017).

Tờ đơn được cho là của ông Lê Hồng Xanh gửi cơ quan báo chí.

Tuy nhiên, trước đó trên một số báo phản ánh việc ông Lê Xuân Xanh đã có đơn nêu ý kiến về việc Hội đồng Quản trị Sabeco không hiểu vì lí do gì đã làm các thủ tục để buộc ông phải về hưu trước thời hạn khiến cho ông Xanh và tập thể cán bộ công nhân viên của Sabeco bức xúc.

Theo đơn trình bày của ông Lê Hồng Xanh, đúng tuổi khai trong lý lịch của ông thì cuối tháng 6-2017 ông sẽ chính thức nghỉ chế độ. Tháng 4-2017, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã có văn bản thông báo ông Lê Hồng Xanh sẽ nghỉ hưu từ 1-7-2017.

Trong khi ông Xanh không có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước thời hạn nhưng HĐQT Sabeco đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng Giám đốc làm Tổng Giám đốc Sabeco thay thế ông Lê Hồng Xanh từ tháng 5-2017.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm