Từ khóa:

#Sabeco
Tìm thấy 147 kết quả
Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng kháng cáo

Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng kháng cáo

(PLO)- Cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng kháng cáo, đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt, xem xét toàn bộ hành vi trong vụ án để xác định lại tội danh.