Để khách hàng chịu khó lắng nghe

Để khách hàng chịu khó lắng nghe

Một trong những điều cốt lõi của nghệ thuật bán hàng chính là kêu gọi được khách hàng làm theo những đề xuất của bạn, bất luận đó là việc theo dõi bạn trên Facebook, truy cập website hay dùng thử sản phẩm.