Mỗi cán bộ phải nhận diện để phản bác các luận điệu xuyên tạc

(PLO)- TS Vũ Thị Nghĩa cho rằng cán bộ, đảng viên cần tuyệt đối tránh thái độ thờ ơ, bàng quang khi bắt gặp những luận điệu xuyên tạc, đả kích Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, Học viện Cán bộ TP.HCM phối hợp với Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP đã tổ chức hội thảo khoa học "Tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TS Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM, phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

TS Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM, phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Tận dụng ưu điểm của mạng xã hội

Phát biểu tại hội thảo, TS Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM, nhấn mạnh chính mỗi cán bộ, đảng viên là những chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là trên không gian mạng.

“Cán bộ, đảng viên cần tham gia, lan tỏa thông tin tích cực, tạo làn sóng lấn át thông tin tiêu cực” - bà Bà Vân nói và cho rằng mỗi cán bộ, đảng viên phát huy những ưu điểm của mạng xã hội để tuyên truyền cho nhân dân, người thân về các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước, quảng bá các hình ảnh, tấm gương người tốt việc tốt đến với cộng đồng xã hội.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn, không tham gia đánh giá, nhận xét, bình luận trên các trang mạng xã hội với các nội dung chưa kiểm chứng. Thực hiện 5K khi tiếp cận với các thông tin trên mạng, không vội tin ngay, không vội bấm like, không vội chia sẻ, không thêm bớt, không kích động” - bà Vân chia sẻ

TS Trần Thị Hà Vân cũng cho rằng nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải xuất phát từ những hành động cụ thể, gắn với công việc hàng ngày như không tiêu cực, không xa hoa, lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ…; đồng thời tạo được lòng tin trong nhân dân thì mọi thông tin bôi nhọ, hạ bệ cán bộ, đảng viên của thế lực thù địch đều bị vô hiệu hóa.

TS Vũ Thị Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai phát biểu. Ảnh: VÕ THƠ

TS Vũ Thị Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai phát biểu. Ảnh: VÕ THƠ

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân

Tại hội thảo, TS Vũ Thị Nghĩa, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là trách nhiệm trước hết thuộc về mỗi cán bộ, đảng viên.

Mỗi người phải nhận thức rõ bổn phận trách nhiệm của mình - là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu.

“Tuyệt đối tránh thái độ thờ ơ, bàng quang khi bắt gặp những luận điệu xuyên tạc, đả kích Đảng và nền tảng tư tưởng của Đảng. Nắm vững và vận dụng sáng tạo, góp phần bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” – TS Nghĩa nhấn mạnh.

Bà cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập lý luận, rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, nắm vững cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng. Đây là yêu cầu cần thiết để nâng cao khả năng tự vệ của mỗi cán bộ Đảng viên trước những tác động và ảnh hưởng xấu từ bên ngoài.

“Cần phải có ý thức gầy dựng mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, thực tâm lắng nghe và tôn trọng ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân. Luôn khắc ghi lời dạy của Bác: Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh” - TS Nghĩa nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng ,phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh VÕ THƠ

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng ,phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh VÕ THƠ

Phát biểu kết luận hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng, đặc biệt chú trọng các giải pháp có tính cảnh báo, nhắc nhở để từng cán bộ, đảng viên, cấp ủy, cơ quan, đơn vị nhận diện và có hình thức đấu tranh phù hợp hiệu quả.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung, nâng chất các nhiệm vụ, giải pháp, tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các giải pháp, đề xuất, kiến nghị từ hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc, cụ thể hóa vào trong các chương trình, kế hoạch gắn với việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng” - bà Dung phát biểu.

Nâng cao công tác phê bình và tự phê bình

Tại hội thảo, một số giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng đã được đặt ra.

- Đầu tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu về giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong tác phẩm của Tổng Bí thư… Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

- Thứ hai, cải tiến, đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường nắm bắt, đánh giá, định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, bức xúc trong đảng viên, trong ngành, trong cơ quan, đơn vị.

- Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ hằng năm của tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên một cách thực chất.

- Thứ tư, tăng cường công tác quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm