Cán bộ cần chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(PLO)- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, toàn dân hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, Học viện Cán bộ TP.HCM phối hợp với Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học "Tác phẩm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, báo cáo đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, báo cáo đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM, nhấn mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, toàn dân hiện nay.

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát cho biết hội thảo nhận được 53 bài tham luận khoa học đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu và chủ đề của hội thảo.

Thông qua các bài viết, Ban tổ chức nhận thấy sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức, các nhà lãnh đạo, quản lý trong nghiên cứu, đã cung cấp những luận cứ khoa học về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; những kết quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM cũng đề ra định hướng để các nhà khoa học, các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm là phải làm rõ bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam...

Đồng thời nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ; đề xuất các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng. Tập trung phân tích làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, từng cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị...

Tiến sĩ Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM, phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Tiến sĩ Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM, phát biểu tại buổi hội thảo. Ảnh: VÕ THƠ

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP.HCM, nhìn nhận sự cần thiết nâng cao tính chủ động của tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

"Trong các phương thức mà các thế lực thù địch sử dụng để chống phá thì internet và mạng xã hội được xem là công cụ hữu hiệu nhất. Nhiều tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội với mục đích xấu phát tán, tuyên truyền thông tin xấu độc nhằm làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân" - bà Vân phát biểu.

Theo bà Vân, các trang mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, các cơ quan báo chí TP… đã bước đầu phát huy được tác dụng trong công tác tuyên truyền, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận lan tỏa thông tin tích cực góp phần đấu tranh phòng chống các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

“Tuy nhiên công tác này có lúc chưa kịp thời, chưa nhạy bén trong đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch…, hoạt động của một số trang mạng chỉ mang tính chất hình thức không thu hút không hiệu quả, lực lượng phản bác còn mỏng, nhận thức trách nhiệm khi dùng mạng xã hội của một số cán bộ đảng viên chưa cao...” - bà Vân nhìn nhận.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm