Mong ước người dân ngày càng hạnh phúc

Sáng 2-2 (mùng 6 Tết Đinh Dậu), Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn cán bộ Ủy banTrung ương MTTQ Việt Nam đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu UB Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Mong ước người dân ngày càng hạnh phúc ảnh 1

Ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam thăm những kỷ vật của Hồ Chủ tịch tại Nhà 67

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, đất nước đang bước vào vận hội mới nhưng cũng đối mặt với nhiều thời cơ thách thức to lớn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nguyện suốt đời noi gương Bác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, góp phần cùng Đảng, Nhà nước phát huy tinh thần, sức mạnh sáng tạo của nhân dân đưa đất nước phát triển đi lên, giữ vững độc lập chủ quyền của quốc gia, để đời sống của mỗi gia đình, mỗi người dân ngày càng hạnh phúc.

Sau khi dâng hương tưởng niệm, ông Nguyễn Thiện Nhân đã thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, vào ngày 2-2-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Ngày 3-2-1969 nhân kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam báo Nhân Dân đã đăng bài báo quan trọng này. Qua hơn 40 năm, tác phẩm vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự và giá trị sâu sắc về đạo đức cách mạng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn trong thời gian tới lãnh đạo Khu du tích sẽ tổ chức Hội thảo khoa học để giới thiệu, phổ biến góp phần làm sâu sắc hơn tư tưởng, giá trị, nội dung tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn cán bộ, công nhân viên Khu di tích tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, phát huy đóng góp của mình để giúp thế hệ trẻ, bạn bè thế giới hiểu thêm lịch sử cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, hiểu thêm được công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển đất nước.