Một hộ dân lấn chiếm đất cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị quản lý tuyến cao tốc đã tiến hành đo đạc, cắm lại mốc ranh giải phóng mặt bằng, lập biên bản và yêu cầu hộ dân này hoàn trả nguyên trạng phần đất vi phạm cho đường cao tốc. Tuy nhiên, hộ ông NVN không đồng ý với việc cắm mốc ranh giải phóng mặt bằng trước đây và cũng chưa thực hiện việc hoàn trả nguyên trạng.

Đặc biệt, trước đây hộ ông N. đã nhận tiền đền bù phần diện tích mặt bằng mà hộ này vừa thực hiện lấn chiếm và tự ý san lấp.

Theo đó, đơn vị quản lý cao tốc Long Thành - Dầu Giây đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tiến hành xử lý vi phạm của hộ dân này để trả lại nguyên trạng ban đầu phần đất đã được thu hồi và bồi thường, giải phóng mặt bằng của đường cao tốc.