Một Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật cảnh cáo

Ngày 13-6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa (UBKT) cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc xem xét kỷ luật Đảng và xử lý kỷ luật Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng vi phạm liên quan đến việc thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì những sai phạm liên quan đến việc thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Mạnh An, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.

UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Chí Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn. Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho thôi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên và điều chuyển công tác khác đối với ông Võ Hồng Sơn. 

UBKT cũng đề nghị Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh rút hồ sơ, xem xét lại và thi hành kỷ luật đúng khuyết điểm, vi phạm đối với ông Vũ Văn Hưng, yêu cầu không bố trí công việc tham mưu lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng phòng quản lý đầu tư, nguyên Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và Lao động, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn.

UBKT yêu cầu xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Huyện đoàn Yên Định về vi phạm trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của bà Nguyễn Thị Hà đến mức phải khai trừ ra khỏi Đảng.