Mức hưởng bảo hiểm khi khám, chữa bệnh vượt tuyến

Trường hợp người tham gia BHYT khi đi KCB tại các cơ sở KCB giáp ranh của hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có được quỹ BHYT thanh toán không?

MINH HOÀNG (TP.HCM)

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 22 Luật BHYT thì trong năm 2018 người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo tỉ lệ như sau: Tại bệnh viện (BV) tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng; tại BV tuyến tỉnh là 60% chi phí; tại BV tuyến huyện là 100% chi phí.

- Đối với người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc BV tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT của đối tượng.

- Đối với đối tượng người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn...; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB 100% chi phí KCB BHYT theo phạm vi, mức hưởng của đối tượng.

Đối với trường hợp KCB BHYT giáp ranh tại trạm y tế tuyến xã, phòng khám đa khoa, BV tuyến huyện thì chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố tổ chức KCB BHYT tại các địa bàn giáp ranh theo hướng dẫn của liên bộ Y tế - Tài chính về việc KCB BHYT tại các địa bàn giáp ranh.

Trường hợp bạn đi KCB BHYT tại trạm y tế xã, phòng khám đa khoa, BV tuyến huyện của tỉnh giáp ranh theo quy định trên thì được hưởng 100% chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm