Muốn số điện thoại của mình không nhận tin nhắn quảng cáo, phải làm sao?

 Video: Muốn số điện thoại của mình không nhận tin nhắn quảng cáo, phải làm sao?
Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 22/2021 (có hiệu lực kể từ 1-3-2022) quy định chi tiết một số điều về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông tư này là hướng dẫn người dân cách đăng ký hoặc huỷ đăng ký “Danh sách không quảng cáo”.

Theo Điều 7, Nghị định 91/2020 thì Danh sách không quảng cáo (DoNotCall) là tập hợp số điện thoại đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Tức nếu một người đăng ký vào danh sách này thì sẽ không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi điện quảng cáo nào.

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Người quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo.

Nếu bị nhắn tin, gọi điện quảng cáo quá nhiều người dân có thể soạn tin nhắn tới đầu số 5656 (miễn phí) để từ chối nhận. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Để đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận quảng cáo, người dùng có thể hực hiện thông qua một trong các hình thức: Qua tin nhắn SMS (qua đầu số 5656); Qua website (khongquangcao.ais.gov.vn), qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Đối với hình thức qua tin nhắn SMS, cách thực hiện như sau:

1. Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo người dùng soạn tin với nội dung:

- Cú pháp đăng ký: DK DNC S gửi 5656.

- Cú pháp hủy: HUY DNC S gửi 5656.

2. Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo.

- Cú pháp đăng ký: DK DNC V gửi 5656.

- Cú pháp hủy: HUY DNC V gửi 5656.

3. Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo.

- Cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656.

- Cú pháp hủy: HUY DNC gửi 5656.

Việc thực hiện đăng ký hoặc huỷ đăng ký Danh sách không quảng cáo bằng hình thức nhắn tin tới đầu số 5656 là miễn phí.

Đối với hình thức đăng ký hoặc huỷ đăng ký Danh sách không quảng cáo thông qua website thì phải được xác thực qua số điện thoại đã thực hiện đăng ký hoặc hủy đăng ký.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm