Năm 2015, chiều cao thanh niên TP.HCM tăng 3-5 cm

Chương trình nhằm xây dựng thế hệ thanh niên TP có tri thức, kỹ năng sống, giàu bản lĩnh trong hội nhập quốc tế và sống có ý thức chấp hành pháp luật.

Ngoài mục tiêu trên, TP phấn đấu mỗi năm sẽ giải quyết việc làm cho ít nhất 100.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm, giảm tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên xuống dưới 4%.

THU HƯƠNG

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.