Năm 2017, Chính phủ phải trả nợ hàng trăm ngàn tỉ đồng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định 583 về việc phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017.
Cụ thể, theo Quyết định 583 (có hiệu lực kể từ ngày ký 28-4-2017), Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2017 là 342.060 tỉ đồng gồm: Vay trong nước 243.300 tỉ đồng và vay ODA, ưu đãi nước ngoài 98.760 tỉ đồng.
Trong đó, vay cho cân đối ngân sách nhà nước 316.300 tỉ đồng (vay để bù đắp bội chi là 172.300 tỉ đồng và vay để trả nợ gốc 144.000 tỉ đồng); vay về cho vay lại 25.760 tỉ đồng.
Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2017 là 260.150 tỉ đồng, trong đó: Trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2017 là 242.900 tỉ đồng; trả nợ của các dự án cho vay lại 17.250 tỉ đồng.

Cũng theo Quyết định 583, Thủ tướng đã phê duyệt hạn mức được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2017, bao gồm:

Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tối đa 9.250 tỉ đồng.

Hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) được Chính phủ bảo lãnh của các dự án trọng điểm quốc gia tối đa là 8.000 tỉ đồng.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.500 triệu USD.

Hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 23.857 tỉ đồng. 

Phòng CSGT Công an TP.HCM có tân Trưởng phòng

Phòng CSGT Công an TP.HCM có tân Trưởng phòng

(PLO)- Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng CS QLHC về TTXH (PC06) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08).