Năm 2019, sản xuất kinh doanh điện của EVN lãi 523 tỷ đồng

Chiều 8-2, Bộ Công Thương đã công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN là 387.828 tỷ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành.

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 1.848,85 đ/kWh, tăng 7,03% so với năm 2018.

Năm 2019, sản xuất kinh doanh điện của EVN lãi 523 tỷ đồng ảnh 1

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN lãi 523 tỷ đồng. Ảnh: NGÔ CƯỜNG

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2019 là 209,77 tỷ kWh, tăng 9,05% so với năm 2018. Doanh thu bán điện năm 2019 là 388.355 tỷ đồng, tăng 16,63% so với năm 2018. Giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2019 là 1.851,36 đ/kWh, tăng 6,95% so với năm 2018.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN lãi 523 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,35%.

Các khoản thu của EVN và các đơn vị thành viên từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện, cho thuê nhà khu nhà ở, nhà quản lý vận hành của các dự án nguồn điện của EVN đã được giảm trừ vào chi phí sản xuất kinh doanh của EVN và các đơn vị thành viên.

Thông tin về các khoản chênh lệch tỷ giá đã hạch toán và chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019, Bộ Công Thương cho biết các khoản đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG) thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2017 với số tiền khoảng 2.949 tỷ đồng; một phần khoản CLTG năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 753 tỷ đồng.

Các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm khoản CLTG năm 2018 với số tiền khoảng 3.716 tỷ đồng (theo quy định tại các hợp đồng mua bán điện, khoản CLTG phát sinh của năm 2018 sẽ được thanh toán vào năm 2019. Tuy nhiên, năm 2019 không tính toán khoản CLTG này vào phương án giá điện năm 2019 để thanh toán cho các đơn vị phát điện).

Cùng với đó, khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện phát sinh năm 2019 với số tiền khoảng 4.415 tỷ đồng, khoản CLTG thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 1.117 tỷ đồng (sau khi EVN rà soát, chuẩn xác lại số liệu).

Các khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện còn treo năm 2015 và 2018 sẽ được xem xét hạch toán vào năm 2020.