Năm 2020, Hậu Giang xóa tên 216 đảng viên

Ngày 22-12, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cho biết năm 2020, UBKT các cấp ở Hậu Giang đã thi hành kỷ luật 125 đảng viên, xóa tên 216 đảng viên.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 3.700 đảng viên và 165 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 255 đảng viên và 128 tổ chức đảng.

Cạnh đó, UBKT các cấp cũng kiểm tra 28 đảng viên và chín tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 52 tổ chức; đồng thời, kiểm tra tài chính đảng 14 tổ chức và kiểm tra việc thu, nộp, sử dụng đảng phí của 166 tổ chức.

Qua công tác kiểm tra giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 125 đảng viên và xóa tên 216 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt Đảng bảy trường hợp.

Theo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, năm qua, UBKT các cấp đã tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động nắm tình hình đối với đảng viên và tổ chức đảng để sớm phát hiện và ngăn ngừa vi phạm.

Cạnh đó, UBKT các cấp đã giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự cấp ủy.

Theo đánh giá, công tác kiểm tra, giám sát còn một vài hạn chế, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa đồng đều, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn chưa nhiều, nội dung kiểm tra về lĩnh vực đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản còn ít.

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.