Năm 2021: Sẽ có nhiều thay đổi về khai báo cư trú

Bộ Công an vừa đưa ra dự thảo lần 2 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú 2020 (hiệu lực từ 1-7-2021). Theo dự thảo thông tư này, có một số thông tin đáng chú ý liên quan đến người dân.

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký cư trú

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú của người dân được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua đường bưu chính hoặc cổng dịch vụ công.

Việc thông báo về kết quả đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, điều chỉnh thông tin về cư trú, tách hộ, xác nhận thông tin về cư trú được thực hiện dưới hình thức văn bản trực tiếp hoặc gián tiếp (qua đường bưu chính), tin nhắn điện tử hoặc cổng dịch vụ công.

Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về cư trú

Khi người dân có thông tin phản ánh về việc cư trú thì có thể thông qua các kênh như trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; Điện thoại, đường dây nóng; Hòm thư góp ý, hộp thư điện tử; Cổng dịch vụ công, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an và các hình thức khác.

Khi tiếp nhận vác thông tin phản ánh của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú phải ghi lại. Trong đó thể hiện rõ thời gian, địa điểm xảy ra, nội dung, diễn biến liên quan đến tổ chức, cá nhân nào.

Khi công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức phản ánh thông tin thì cần đề nghị họ cho biết họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có văn bản trả lời khi cần thiết.

Theo đề xuất mới của Bộ Công an, người dân có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công. Ảnh minh họa

Các trường hợp tạm thời chưa giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú

Những trường hợp dưới đây, nếu trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền đã áp dụng biện pháp đó):

- Người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành án phạt tù, cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách.

- Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng; người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành; người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

- Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.

- Các trường hợp khác theo quy định của luật...

Đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài

- Trường hợp người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam thì khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam về quốc tịch.

- Nếu người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam có hộ chiếu Việt Nam thì phải có giấy tờ xuất nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn giá trị sử dụng và có dấu kiểm chứng nhập cảnh Việt Nam của đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh. 

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, không có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, đã nhập cảnh và đang tạm trú tại Việt Nam bằng hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ có giá trị thường trú ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch Việt Nam.

Xóa đăng ký thường trú

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký thường trú phải xóa tên công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và sổ đăng ký thường trú.

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày xoá đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho cơ quan Công an liên quan thuộc tỉnh điều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú trong tàng thư hồ sơ cư trú.

Thông báo lưu trú

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo địa điểm, địa chỉ mạng internet, địa chỉ mạng máy tính, số điện thoại nơi tiếp nhận thông báo lưu trú và hướng dẫn cách thông báo lưu trú.

Thời gian lưu trú tuỳ thuộc nhu cầu của công dân nhưng không quá 30 ngày. Người tiếp nhận thông báo lưu trú phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú và không cấp giấp tờ chứng nhận lưu trú cho công dân.

Ủy quyền đăng ký cư trú

Chủ hộ hoặc người yêu cầu thực hiện các nội dung về đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú được ủy quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp người không có nơi thường trú, nơi tạm trú thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là thành viên trong hộ gia đình của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực…

Kiểm tra cư trú

Việc kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất, hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

Đối tượng kiểm tra cư trú là công dân, hộ gia đình, cơ sở cho thuê lưu trú, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú.

Nội dung kiểm tra cư trú bao gồm kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; các nội dung khác theo pháp luật cư trú…

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong và Bộ trưởng Tô Lâm tại Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm chính thức CHDCND Lào

(PLO)- Trong chương trình, Đại tướng, bộ trưởng Tô Lâm và Đại tướng Vilay Lakhamphon sẽ đồng chủ trì Lễ khánh thành Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào và chào xã giao các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.