Năm 2023, phụ cấp trách nhiệm với cán bộ công đoàn cơ sở cao nhất là 4,68 triệu đồng/tháng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Hệ số phụ cấp năm 2023 áp dụng đối với cán bộ công đoàn đã có sự điều chỉnh tăng giảm so với năm 2022, tùy theo số lượng đoàn viên công đoàn cơ sở và khu vực trong hay ngoài nhà nước.

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định 5692 về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp.

Theo quyết định này, cán bộ công đoàn cơ sở được hưởng phụ cấp trách nhiệm bao gồm Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); phó chủ tịch công đoàn cơ sở; công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở, ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có); tổ trưởng, tổ phó công đoàn.

Trong đó, hệ số phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn cơ sở được xác định theo số lượng đoàn viên công đoàn, kết quả nộp đoàn phí công đoàn của năm trước liền kề, thực hiện theo khung số lượng đoàn viên.

Đối với chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở mức hưởng như sau:

Năm 2023, phụ cấp trách nhiệm với cán bộ công đoàn cơ sở cao nhất là 4,68 triệu đồng/tháng ảnh 1

Các đối tượng còn lại sẽ do ban chấp hành công đoàn cơ sở căn cứ nguồn chi được duyệt để cụ thể hóa hệ số chi phụ cấp trong quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn cơ sở, theo khung số lượng đoàn viên, đối tượng được chi phụ cấp, xếp thứ tự ưu tiên gắn với trách nhiệm từ cao đến thấp (chủ tịch, phó chủ tịch...) và đánh giá kết quả hoạt động của các đối tượng hưởng phụ cấp. Thời gian chi phụ cấp có thể thực hiện theo tháng, quý, 6 tháng hoặc năm.

Mức lương làm cơ sở tính hưởng phụ cấp tại Công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp nhà nước, mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước). Đối với công đoàn cơ sở doanh nghiệp và công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước, mức phụ cấp hằng tháng = (Hệ số phụ cấp trách nhiệm) x (Mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Nhà nước).

Hiện nay, theo Quyết định số 3226 năm 2021, thì hệ số phụ cấp áp dụng với chủ tịch công đoàn cơ sở là 0.15 khi có dưới 150 đoàn viên; hệ số 0,25 khi có từ 150 đến dưới 500 đoàn viên; hệ số 0,4 khi có từ 500 đến dưới 1500 đoàn viên…. Áp dụng chung cho cả khu vực nhà nước và ngoài nhà nước.

Như vậy, đối với khu vực ngoài nhà nước, kể từ năm 2023, mức phụ cấp trách nhiệm sẽ tăng cao, mức cao nhất là 4.68 triệu đồng/tháng với công đoàn cơ sở ở khu vực I, có mức lương tối thiểu vùng 4.680.000 đồng/tháng (mức này có thể thay đổi khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng). Còn đối với khu vực nhà nước, sẽ có những trường hợp hệ số phụ cấp năm 2023 tăng so với hiện nay và có trường hợp sẽ bị giảm hệ số phụ cấp.

18 đối tượng cảnh vệ hiện nay gồm những ai?

18 đối tượng cảnh vệ hiện nay gồm những ai?

(PLO)- Theo Luật Cảnh vệ 2017, nhóm đối tượng là con người gồm cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khách quốc tế có tiêu chuẩn tương đương.