Ngân hàng Nhà nước đề xuất gia hạn gói 30.000 tỉ đồng

Theo đó, ngày 22-3, NHNN đã có công văn báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, trong trường hợp đến 1-6-2016 mà chưa giải ngân hết số tiền 30.000 tỉ đồng, NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét gia hạn giải ngân tái cấp vốn để các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được tiếp tục giải ngân với lãi suất ưu đãi đến hết 30.000 tỉ đồng của toàn bộ chương trình.

Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực triển khai chủ trương của Chính phủ tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển nhà ở xã hội để hỗ trợ vốn đối với những người dân chưa được vay vốn ưu đãi từ chương trình 30.000 tỉ đồng.

Theo NHNN, tính đến ngày 10-3, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay là 30.122 tỉ đồng đối với 46.246 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ 21.321 tỉ đồng.

Qua theo dõi tình hình thực hiện và phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua, NHNN được biết nhiều cá nhân và hộ gia đình vay vốn chương trình này rất lo lắng về việc phải trả lãi suất vay thương mại đối với phần vốn giải ngân sau ngày 1-6-2016; để cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, NHNN đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để dành sự hỗ trợ tối đa của chương trình cho những người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm