Ngân hàng UOB Việt Nam tuyển dụng quản trị viên tập sự

Với chương trình kéo dài 18 tháng, các quản trị viên tập sự (MA) sẽ được trải nghiệm công việc thực tế tại UOB Việt Nam và trong mạng lưới toàn cầu của ngân hàng này. Các quản trị viên có thành tích tốt sẽ có lộ trình thăng tiến nhanh tại UOB.

Ngân hàng UOB Việt Nam tuyển dụng quản trị viên tập sự ảnh 1

Chương trình quản trị viên tập sự kéo dài 18 tháng của UOB Việt Nam

Khóa đầu tiên của chương trình quản trị viên tập sự của UOB Việt Nam sẽ trải qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt tại phòng, ban mình lựa chọn, cho phép bạn trẻ phát triển các kỹ năng chuyên môn và tích lũy kiến thức trong lĩnh vực ngân hàng, như: sản phẩm, đổi mới công nghệ, quản trị rủi ro, tuân thủ... Các quản trị viên tập sự còn được tham gia vào việc luân chuyển vị trí trong tập đoàn UOB. Mỗi quản trị viên tập sự được hướng dẫn bởi các lãnh đạo cấp cao trong UOB, nhờ vậy sẽ học được các kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước.

Các ứng viên của chương trình cần có mong muốn đạt thành tích xuất sắc và chia sẻ giá trị của UOB, như: chính trực, chủ động, đoàn kết và cam kết. Ứng viên cần có bằng cử nhân của bất kỳ chuyên ngành nào với điểm trung bình tối thiểu 3,0 (trên thang điểm 4,0), chưa quá hai năm làm việc và chứng tỏ khả năng lãnh đạo trong các hoạt động ngoại khóa. Nộp đơn ứng tuyển cho chương trình đến ngày 30-3-2021 tại đường link sau: https://www.uob.com.vn/about-en/career/management-associate.page