Ngăn Việt Nam thành bãi rác công nghệ lạc hậu

Bà Lan đề nghị bổ sung khái niệm công nghệ lạc hậu vào dự thảo luật bởi Việt Nam đã và đang phải gánh chịu hậu quả của việc chuyển giao một số công nghệ lạc hậu. “Công nghệ lạc hậu là những giải pháp quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm nhưng không được áp dụng trong thời gian 10 năm hoặc đã được đăng ký, sản xuất, áp dụng quá 10 năm và không phù hợp với quy chuẩn, kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ” - bà Lan nói.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn) thì cho rằng luật không được tạo ra các khe hở trong quá trình thực hiện để tránh nguy cơ biến Việt Nam thành nơi chứa các sản phẩm công nghệ thiết bị lạc hậu mà có khi tới hai đến ba thế hệ như vừa qua.

Ông Thành cũng đề nghị phải thận trọng, quy định chi tiết về các công nghệ hạn chế để tránh việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị không còn sử dụng phổ biến ở các quốc gia phát triển.